• Thông báo giảm lãi suất chậm đóng BHYT từ 01/01/2018
 • Thông báo giảm lãi suất chậm đóng BHYT từ 01/01/2018

 • Theo quyết định 60/2015/QĐ-TTg về quy định chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi thu bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ngân...

 • Danh sách đơn vị gia hạn thẻ bhyt năm 2018 đợt 2 tại TP.HCM
 • Danh sách đơn vị gia hạn thẻ bhyt năm 2018 đợt 2 tại TP.HCM

 • BHXH TP.HCM vừa công bố danh sách doanh nghiệp gia hạn thẻ BHYT đợt 2 như sau: Xem đầy đủ tại: DANH SACH DON VI GH 2018 DOT 2 WEB Danh sách gia hạn thẻ đợt 1: http://www.webketoan.vn/thong-bao-danh-sach-doanh-nghiep-duoc-gia-han-the-bhyt-nam-2018-dot-1.html. Nếu chưa có thẻ BHYT, đơn vị nhanh chóng: - Đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 12/2017 cho...

 • Mức lương tối thiểu vùng chính thức tăng từ 01/01/2018
 • Mức lương tối thiểu vùng chính thức tăng từ 01/01/2018

 • Ngày 07/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP Theo đó: - Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP) - Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng) - Vùng III: 3.090.000 đồng/ tháng (tăng 190.000 đồng) - Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng). Mức lương...

 • Tổng hợp những lưu ý mới về thẻ BHYT trong năm 2017
 • Tổng hợp những lưu ý mới về thẻ BHYT trong năm 2017

 • 1/ Trên thẻ BHYT sẽ không thể hiện hạn sử dụng Thời hạn sử dụng trên thẻ BHYT sẽ không có “ đến ngày....” Công văn 3340/BHXH-ST: http://www.webketoan.vn/tu-ngay-01082017-sua-doi-mau-so-bhxh-va-the-bhyt.html [caption id="" align="aligncenter" width="547"]                                            ...

 • Năm 2018, Những thay đổi đặc biệt liên quan đến Kế toán, Bảo hiểm
 • Năm 2018, Những thay đổi đặc biệt liên quan đến Kế toán, Bảo hiểm

 • Từ ngày 01/01/2018, Mốc thời gian có nhiều thay đổi đặc biệt liên quan đến Kế toán và bảo hiểm. Cụ thể:  1/ Vi phạm quy định về kế toán có thể ngồi tù Chi tiết: http://www.webketoan.vn/vi-pham-quy-dinh-ve-ke-toan-co-the-dan-den-ngoi-tu-tu-ngay-01012018.html 2/ Hợp đồng lao động 1 tháng cũng phải bắt buộc tham gia BHXH Căn cứ: Khoản b...