Mức lương tối thiểu vùng chính thức tăng từ 01/01/2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 12/12/2017 - 5704 lượt xem.

Ngày 07/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP

Theo đó:

– Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP)

– Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng)

– Vùng III: 3.090.000 đồng/ tháng (tăng 190.000 đồng)

– Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng).

Mức lương tối thiểu đối với đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề (cao đẳng, đại học,….) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Xem đầy đủ và tải văn bản: TẠI ĐÂY

Diễn đàn Webketoan