Thông báo danh sách doanh nghiệp được gia hạn thẻ BHYT năm 2018 – Đợt 1

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 14/12/2017 - 7093 lượt xem.

BHXH TP.HCM vừa ra công văn  2620/BHXH-QLT, ngày 12/12/2017, đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố:

– Đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 12/2017 cho cơ quan BHXH trước ngày 31/12/2017 để kịp thời giải quyết các chế độ  BHXH và thẻ BHYT mới có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2018.

– Nhanh chóng cung cấp thông tin còn thiếu của danh sách MS1 do cơ quan BHXH đã chuyển đến để hoàn chỉnh việc cấp mã số BHXH cho người lao động làm cơ sở cấp thẻ BHYT mới có giá trị từ 01/01/2018.

Bên cạnh đó, cung cấp danh sách những đơn vị được gia hạn thẻ năm 2018 đợt 1.

Xem tại file đính kèm: DANH SACH DON VI GH 2018 DOT 1 WEB

Lưu ý: Trường hợp đơn vị chưa có thẻ BHYT gia hạn năm 2018, thực hiện đồng bộ để được gia hạn tiếp đợt 2 trước ngày 20/12/2017.

Diễn đàn Webketoan