Năm 2018, Những thay đổi đặc biệt liên quan đến Kế toán, Bảo hiểm

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 29/11/2017 - 26486 lượt xem.

Từ ngày 01/01/2018, Mốc thời gian có nhiều thay đổi đặc biệt liên quan đến Kế toán và bảo hiểm.

Cụ thể: 

1/ Vi phạm quy định về kế toán có thể ngồi tù

Chi tiết: http://www.webketoan.vn/vi-pham-quy-dinh-ve-ke-toan-co-the-dan-den-ngoi-tu-tu-ngay-01012018.html

2/ Hợp đồng lao động 1 tháng cũng phải bắt buộc tham gia BHXH

Căn cứ: Khoản b Điều 2, Khoản 1 Điều 124 Luật số 58/2014/QH13

3/ Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Căn cứ:
– Khoản 2 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13
– Khoản 2 Điều 4 Quyết định

4/ Đóng BHXH thêm trên các khoản bổ sung khác

Cần phân biệt rõ là năm 2018 không đóng bảo hiểm trên tổng thu nhập, chi tiết xem tại: http://www.webketoan.vn/nhung-khoan-khong-tinh-dong-bao-hiem-bat-buoc-nam-2018.html

Căn cứ: Điều 30  Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

5/ Điều chỉnh số năm hưởng lương hưu

Đối với nam:

Mức lương hưu hằng tháng = 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH tương ứng với 16 năm (nếu nghỉ hưu vào năm 2018), 17 năm (nếu nghỉ hưu vào năm 2019), 18 năm (nếu nghỉ hưu vào năm 2020), 19 năm (nếu nghỉ hưu vào năm 2021), 20 năm (nếu nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi) + 2% cho mỗi năm. Mức tối đa 75%.

Đối với nữ:

Mức lương hưu hằng tháng = 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm (nếu nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi) + 2% cho mỗi năm. Mức tối đa = 75%
Tức đã kéo dài thời gian hưởng của lao động nam so với hiện hành năm 2017 đang là 15 năm. Và giảm mức % tăng theo năm của lao động nữ so với năm 2017 là 1%.

Căn cứ: Điều 74 Luật BHXH năm 2014

6/ Chủ doanh nghiệp có thể bị phạt tù lên đến 7 năm nếu trốn đóng BHXH


Mức khung phạt thấp nhất: phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm
===> Khi trốn đóng từ 10 người lao động.

Căn cứ: Điều 216 Bộ Luật hình sự 2015.

Diễn đàn Webketoan