Thông báo giảm lãi suất chậm đóng BHYT từ 01/01/2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 16/01/2018 - 4716 lượt xem.

Theo quyết định 60/2015/QĐ-TTg về quy định chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi thu bng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Thông báo áp dụng mức lãi suất chậm đóng BHYT từ 01/01/2018 là 0.75%/tháng, giảm 0.217%/tháng so với năm 2017 (0.967%)

Tải thông báo: TẠI ĐÂY

Xem cách tính tại: http://www.webketoan.vn/quy-dinh-moi-ve-lai-suat-cham-dong-va-chi-tra-tro-cap-cho-nguoi-lao-dong.html

 

 

Diễn đàn Webketoan