• Bí mật đằng sau các thẻ tín dụng P2
  • Bí mật đằng sau các thẻ tín dụng P2

  • CHUYÊN ĐỀ V: TÍN DỤNG BÀI 4: BÍ MẬT ĐẰNG SAU CÁC THẺ TÍN DỤNG P2 Có 2 nhóm khách chính : người giao dịch và người chơi lô tô. Người giao dịch ( a transactor ) thanh toán hóa đơn đầy đủ mỗi tháng, còn người chơi lô tô ( a...

  • Bí mật đằng sau các thẻ tín dụng P1
  • Bí mật đằng sau các thẻ tín dụng P1

  • CHUYÊN ĐỀ V : TÍN DỤNG BÀI 3 : BÍ MẬT ĐẰNG SAU CÁC THẺ TÍN DỤNG P1 Tháng 09/1958, 60k cư dân của Fresno, California đã nhận được 1 mảnh nhựa hình chữ nhật trong 1 bao thư, khắc tên và địa chỉ của họ, hạn sử dụng, 1 con số...

  • Nợ tốt và Nợ xấu
  • Nợ tốt và Nợ xấu

  • CHUYÊN ĐỀ V: TÍN DỤNG BÀI 1: NỢ TỐT VÀ NỢ XẤU Nợ, là nghĩa vụ của người vay phải trả lại tiền cho người cho vay. Người cho vay có thể là một ngân hàng hoặc bất kỳ tổ chức tài chính nào khác kinh doanh cung cấp các khoản vay...