Sai thời điểm 5 năm liên tục trên thẻ BHYT in năm 2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 31/01/2018 - 10343 lượt xem.

Thời gian qua BHXH Việt Nam nhận được phản ánh của người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) về việc trên thẻ in sai thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục.

Qua kiểm tra, phân tích cơ sở dữ liệu thẻ BHYT cho thấy nguyên nhân do BHXH một số tỉnh chưa thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm tra thông tin trước khi in thẻ hoặc đơn vị quản lý đối tượng cung cấp thông tin chưa chính xác khi đề nghị gia hạn thẻ BHYT. 

Vì vậy, BHXH ban hành công văn 238/BHXH-CNTT  yêu cầu BHXH cả nước thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, rà soát dữ liệu thẻ BHYT, đảm bảo đúng, đủ thông tin quá trình tham gia.

Trường hợp phát hiện sai sót phải thực hiện ngay việc đổi thẻ, phối hợp với Bưu điện, đơn vị quản lý đối tượng, đại lý thu chuyển đến tay người tham gia BHYT. Việc đổi thẻ phải thực hiện ngay trong ngày làm việc khi đơn vị quản lý hoặc người tham gia BHYT đến làm thủ tục cấp đổi thẻ.

Cùng với đó, cần thống kê các trường hợp đã khám, chữa bệnh có chi phí đồng chi trả từ đủ 6 tháng lương cơ sở trở lên mà chưa được hưởng chế độ đồng chi trả để thông báo cho người bệnh; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện miễn cùng chi trả trong năm và thanh toán lại phần chi phí người bệnh được hưởng theo quy định.

Trước đó, nhiều trường THPT tại Hà Nội tiến hành trả thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 1-1-2018 cho học sinh. Tuy nhiên, nhiều thẻ ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục từ 1-1-2023 trong khi hầu hết các em đều tham gia BHYT từ khi học lớp 1, có nghĩa đến thời điểm này đã thừa 5 năm tham gia liên tục.

Được biết, quyền lợi 5 năm liên tục rất quan trọng với những người mắc bệnh rất nặng, có ý nghĩa trong việc cùng chi trả 20% mà lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện tại là 1.300.000 đồng)  thì không phải cùng chi trả.

 

NHƯ VẬY: Nhân sự cần phải xem lại thẻ BHYT đã được cấp cho người lao động năm 2018, trường hợp có sai sót phải làm thủ tục cấp lại thẻ cho người lao động  để đảm bảo quyền lợi cho họ.

Diễn đàn Webketoan