Thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN lần đầu

Đăng bởi: Phạm Hằng - Friday 10/08/2018 - 17742 lượt xem.

Các thủ tục đăng ký Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp (gọi là bảo hiểm) được quy định trong Quyết định Số: 595/QĐ-BHXH của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ngày 14 tháng 4 năm 2017 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2017.

Thủ tục đăng ký BHXH lần đầu gồm 5 bước

Bước 1: Người tham gia BHXH bắt buộc kê khai và nộp 01 bộ hồ sơ cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc cơ quan BHXH gồm có.

a) Đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị kê khai:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Xem chi tiết mẫu TK1-TS

– Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03 Quyết định Số: 595/QĐ-BHXH  ngày 14 tháng 4 năm 2017 (CÁC LOẠI GIẤY TỜ LÀM CĂN CỨ ĐỂ CẤP LẠI, GHI, ĐIỀU CHỈNH THẺ BHYT).

b) Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tiết a, c và d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4:

– Trường hợp đóng qua đơn vị đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, kê khai:

  • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
  • Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

– Trường hợp đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, kê khai hồ sơ và nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH:

  • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
  • Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

– Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký HĐLĐ mới ngay tại nước tiếp nhận lao động truy nộp sau khi về nước, kê khai hồ sơ và nộp hồ sơ cho đơn vị hoặc cho cơ quan BHXH.

  • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
  • Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

Đăng ký BHXH lần đầu(Ảnh minh họa: Webketoan)

Bước 2. Đơn vị sử dụng lao động nhận hồ sơ của người lao động theo quy định và kê khai 01 bộ hồ sơ gồm có.

– Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

Xem chi tiết mẫu TK3-TS

– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).

Xem chi tiết mẫu D02-TS

Bước 3Đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH thông qua bưu điện.

Bước 4:  Đơn vị sử dụng lao động nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo quy định tại Điều 7, Điều 16, Điều 19, Điều 22.

Bước 5Nhận kết quả:

– Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu C12-TS) hằng tháng để kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai lệch, phối hợp với cơ quan BHXH để giải quyết.

Xem chi tiết mẫu C12-TS

– Thông báo đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của người lao động (Mẫu C13-TS) để niêm yết công khai tại đơn vị.

Xem chi tiết mẫu C13-TS

– Phối hợp với cơ quan BHXH/Bưu điện trả Sổ BHXH, Thẻ BHYT và Thông báo mã số BHXH cho người lao động.

Lưu ý: Thủ tục trên được áp dụng đối với NLĐ chưa từng được cấp sổ BHXH  trên hồ sơ đăng kí BHXH lần đầu của DN.

Nguồn: tuvan.webketoan.vn

Diễn đàn Webketoan