Thử việc có phải đóng BHXH bắt buộc từ năm 2018?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 24/08/2018 - 5359 lượt xem.

Bắt đầu 01/01/2018 sẽ có nhiều thay đổi về BHXH.

Cùng xem phân tích dưới đây:

Căn cứ:

Điều 4. Đối tượng tham gia theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

1.1. Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

1.2. Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);

“ Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.
Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này”

Tức không bao gồm Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Như vậy Bộ luật lao động đã phân rõ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC.

Xem phân tích rõ hơn tại trang tư vấn theo link: http://tuvan.webketoan.vn/entry/1303/

Diễn đàn Webketoan