Nghị định mới quy định chi tiết Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 30/09/2016 - 7400 lượt xem.

Ngày 01/09/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 134/2016/NĐ-CP

Nghị định này quy định về:
– Đối tượng chịu thuế;
– Áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
– Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Một nội dung đáng chú ý là quy định về miễn thuế với quà biếu, quà tặng. Theo đó, miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam và ngược lại, có giá trị hải quan không quá 02 triệu đồng hoặc có giá trị hải quan trên 02 triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 đồng; số lần miễn thuế tối đa 04 lần/năm(Điều 8).

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 01/09/2016

Nghị định thay thế nghị định 87/2010/NĐ-CP và bãi bỏ về miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại các Quyết định:
– Số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015,
– Số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015,
– Số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013
– Điều 7 Quyết định số 219/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009.

Tải Nghị định: Tại đây

Diễn đàn Webketoan