Bảo mật Thông tin trong lĩnh vực Financial Planning

Đăng bởi: Hân Trần - Tuesday 21/02/2023 - 742 lượt xem.

CHUYÊN ĐỀ I : TỔNG QUAN VỀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN ( FINANCIAL PLANNING )

BÀI 5 : BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG LĨNH VỰC FINANCIAL PLANNING

 Bảo mật Thông tin trong lĩnh vực Financial Planning

Mọi điều thảo luận giữa một nhà Financial Planner và Khách hàng phải được Bảo mật. Đây là 1 tiêu chuẩn trong ngành Financial Planning.

Trước buổi làm việc để lấy thông tin về tình hình tài chính của Khách hàng, bản THOẢ THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN cần được ký kết. Thông tin Bảo mật : là tất cả các thông tin về tài chính, dân sự và các thông tin khác dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi lời nói, hình ảnh, văn bản hoặc dữ liệu điện tử được Khách hàng cung cấp.

 GIỚI HẠN SỬ DỤNG THÔNG TIN BẢO MẬT

Bên nhận thông tin không được quyền:

  1. Tiết lộ bất kỳ Thông tin Bảo mật nào cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Khách hàng, ngoại trừ các nhân viên được giao nhiệm vụ thực hiện Lập Kế Hoạch TCCN; Bên nhận thông tin chịu trách nhiệm về việc các nhân viên của mình tuân thủ việc Bảo mật Thông tin theo quy định.
  2. Sử dụng bất kỳ Thông tin Bảo mật nào cho bất kỳ mục đích nào khác với mục đích của Thoả thuận Bảo mật Thông tin

Các trường hợp được phép tiết lộ Thông tin Bảo mật:

  1. Thông tin Bảo mật đã là Thông tin công khai hoặc sau đó trở thành Thông tin công khai. VD như ngày sinh, số CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng ..
  2. Bên nhận Thông tin đã có được Thông tin Bảo mật từ trước. VD như nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân của Khách hàng được nhiều người biết đến.
  3. Bên nhận Thông tin tiết lộ thông tin theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của Toà án hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

FINANCIAL PLANNING là 1 trong những ngành nghề đòi hỏi ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ( Code of Ethics ) cao, cả về mặt giá trị lẫn về mặt hành vi. Việc tuân thủ tốt các Tiêu chuẩn sẽ giúp cho 1 nhà Financial Planner củng cố vị thế của mình và được Khách hàng tin cậy !

Nguồn : Hana Tran
Biên tập: Trần Thị Mai Hân ( Hana Tran )

Financial Planner giúp gì cho khách hàng ? – Webketoan – Tư vấn Kế toán online

Diễn đàn Webketoan