• Doanh nghiệp không dám lớn
  • Doanh nghiệp không dám lớn

  • Không phải doanh nghiệp không muốn lớn. Nhìn vào những nỗi khổ mà doanh nghiệp đang gánh, doanh nghiệp dường như không dám lớn. Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần FECON tỏ ra rất tâm đắc sau khi nghe bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ...