• Làm gì để tăng thu nhập cho kế toán viên?
  • Làm gì để tăng thu nhập cho kế toán viên?

  • Tôi, một kế toán ngoài 30, có con nhỏ và trong lúc cảm giác như mình đang bận rộn nhất này tôi lại dành nhiều thời gian nhất cho việc học, nhiều hơn cả lúc tuổi trẻ rảnh rang. Thật lạ! Khi tôi 30 và đã va vấp một chút, tôi...