• Giải đáp một số vướng mắc về hạch toán chi phí
  • Giải đáp một số vướng mắc về hạch toán chi phí

  • Ngày 07/06/2017, Cục Thuế TP Hà Nội ban hành Công văn 38267/CT-TTHT, công văn này hướng dẫn các trường hợp thường gặp trong quá trình hạch toán chi phí tại Doanh nghiệp như chi phí điện thoại, chi phí cải tạo, sữa chữa văn phòng, .... Cụ thể như sau: - Về...