• Việc tốt từ trái tim – Hành trình đỏ Hà Nội 2019
  • Việc tốt từ trái tim – Hành trình đỏ Hà Nội 2019

  •   "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" Thông điệp đầy yêu thương này đã bao trọn ý nghĩa và mục đích lớn lao của các chiến dịch hiến máu nhân đạo. Mỗi năm nước ta cần khoảng 1.800.000 đơn vị máu điều trị và hiện chúng ta mới...