• Những điều cần biết về hoàn thuế TNCN năm 2017
  • Những điều cần biết về hoàn thuế TNCN năm 2017

  • Giải đáp vướng mắc của bà Hoàng Lan Hương (Đà Nẵng) về những nội dung liên quan đến thủ tục, hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn cụ thể vấn đề này. Trường hợp 1: Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân...