• Khóa học hợp nhất BCTC thông tư 202 (cơ bản)
  • Khóa học hợp nhất BCTC thông tư 202 (cơ bản)

  • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TT202 (CƠ BẢN) Ngày khai giảng:    29/09/2018 Thời gian học:  Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1 học viên Học viên vui...