• Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.6, iHTKK 3.6.5
  • Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.6, iHTKK 3.6.5

  • Tổng cục thuế vừa thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.6, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.5, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.5 đáp ứng danh mục ngành kinh tế theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg...