• Triển khai thí điểm ứng dụng HTKK 4.0
  • Triển khai thí điểm ứng dụng HTKK 4.0

  • Ngày 12/04/2018, Tổng cục thuế vừa có thông báo trên trang website chính thức về Triển khai thí điểm ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.0  dành cho người nộp thuế do Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, Thái Bình và...