• Một số hướng dẫn về Bảo hiểm xã hội
  • Một số hướng dẫn về Bảo hiểm xã hội

  • Câu hỏi 1: Thời gian tối đa được hưởng chế độ ốm đau? Vợ tôi đóng BHXH được 4 năm. Vợ tôi bị mắc bệnh ung thư, phải nghỉ việc điều trị từ tháng 01/09/2015 và đi làm lại vào 3 tháng cuối năm, có đóng BHXH. Từ tháng 1/2016 đến...