• Khai thuế qua mạng
  • Khai thuế qua mạng

  • Khai thuế qua mạng   Khai thuế qua mạng là gì ? Nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet là việc người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế trên máy vi tính của mình và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý bằng mạng internet, mà không...

  • Chữ ký số
  • Chữ ký số

  •  Giới thiệu chữ ký số Chữ ký số là gì ? Chữ ký số là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản:word, excel, pdf…; hình ảnh, video…) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Chữ ký số được hiểu như con dấu điện tử của người...