• Khóa học hợp nhất BCTC TT202 (Nâng cao) khai giảng tháng 04/2018
  • Khóa học hợp nhất BCTC TT202 (Nâng cao) khai giảng tháng 04/2018

  • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thư mời tham gia lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TT202 (NÂNG CAO) Ngày khai giảng:   21/04/2018 Thời gian học: Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Chính sách giảm học phí: Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ...