Khóa học hợp nhất BCTC TT202 (Nâng cao) khai giảng tháng 03/2018

Đăng bởi: Loan Nguyen - Wednesday 22/11/2017 - 1335 lượt xem.

THƯ MỜI NHẬP HỌC

Kính gửi: Quý Anh Chị học viên

Thư mời tham gia lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TT202 (NÂNG CAO)

Ngày khai giảng:   24/03/2018

Thời gian học:

Thời lượng: 18h

Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên

Chính sách giảm học phí:

Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1 học viên

Học viên vui lòng thanh toán học phí trước 4 ngày khai giảng để trung tâm xác

nhận đăng ký lớp. 

Địa điểm học: Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Tầng 11, Tòa nhà MB, 538 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TPHCM

Giảng viên: Thầy Huỳnh Phát An

 • Thầy Huỳnh Phát An là thành viên của Hiệp hội Kiểm toán và Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA) và cũng là thành viên của Hội Kế toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Thầy tốt nghiệp Cử nhân tại đại học Kinh tế TPHCM.
 • Với 8 năm kinh nghiệm là Kiểm toán viên, thầy đã từng đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Kiểm toán tại Ernst & Young, Vietnam. Hiện tại với sức mạnh của tuổi trẻ, không ngại thách thức thầy hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Tư vấn Công ty TNHH H&Q và Giám đốc Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tín Việt – AICA.
 • Mang theo nhiệt huyết và tình yêu nghề kết hợp kinh nghiệm dày dặn vốn có, thầy đã áp dụng kiến thức sâu rộng của mình vào trong lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán để truyền đạt và giảng dạy đến học viên một cách hiệu quả nhất.
 • Thầy am hiểu tường tận về các chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Quốc tế, các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và Quốc tế, các quy định của thị trường chứng khoán Việt Nam và các quy định thuế hiện hành.
 • Hiện tại, thầy là giảng viên cơ hữu tại Vietsourcing. Các môn thầy đang phụ trách:
 • Chuyển đổi báo cáo tài chính VAS sang IFRS
 • So sánh chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) với chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IAS/IFRS)
 • Các chuẩn mực báo cáo tình chính IFRS
 • Hợp nhất Báo cáo tài chính theo TT202/BTC

Nội dung chính:

Phần 1: Sơ lược lại xử lý các giao dịch giữa Công ty Mẹ và Công ty Con trên Báo cáo tài chính hợp nhất

 • Loại trừ khoản đầu tư của Công ty mẹ vào Công ty Con: Loại trừ trong giao dịch hợp nhất kinh doanh đạt được quyền kiểm soát qua một lần mua và qua nhiều giai đoạn
 • Xử lý ảnh hưởng của chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ khi thu hồi tài sản, thanh toán nợ phải trả và anh hưởng của thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ giao dịch hợp nhất kinh doanh
 • Phân bổ lợi thế thương mại
 • Lợi ích cổ đông không kiểm soát
 • Xử lý cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát và quỹ khen thưởng, phúc lợi.
 • Lợi trừ các giao dịch nội bộ
Phần 2: Phương pháp xử lý các khoản dự phòng phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn
 • Dự phòng phải thu khó đòi
 • Dự phòng hàng tồn kho
 • Dự phòng đầu tư tài chính
 • Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa, bảo hành công trình xây dựng
Phần 3: Hợp nhất báo cáo tài chính của tập đoàn đa cấp và sở hữu chéo
 • Phương pháp hợp nhất cho tập đoàn đa cấp: Phương pháp trực tiếp, gián tiếp
 • Hợp nhât BCTC của công ty con được sở hữu chéo bởi các đơn vị khác trong tập đoàn
Phần 4: Tái cấu trúc tập đoàn ·         Thoái đầu tư:

·         Thoái vẫn giữ quyền kiểm soát;

·         Thoái chuyển từ kiểm soát sang đầu tư liên doanh, liên kết;

·         Thoái chuyển sang khoản đầu tư thông thường

·         Thoái toàn bộ vốn

·         Thay đổi cơ cấu và lợi ích do công ty con huy động thêm vốn đầu tư từ các chủ sở hữu

·         Hợp nhất kinh doanh dưới sự kiểm soát chung

Thực hành phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất đầy đủ từ phần 1 đến phần 4

Phần 5: Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Nguyên tắc điều chỉnh ảnh hưởng của giao dịch mua, thanh lý công ty con đến các luồng tiền trong Báo cáo LCTT hợp nhất và thực hành lập Báo cáo LCTT hợp nhất.

 

Hướng dẫn thanh toán học phí:

+ Chuyển khoản về:

Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp Nguồn Lực Việt
Tài khoản VNĐ số: 85596788 – tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Kinh Đô, Hà Nội
Nội dung chuyển khoản: Họ tên Anh,chị / Công ty nộp học phí khóa……_HCM

+ Nộp tiền mặt hoặc thanh toán bằng máy POS tại:

Trung tâm Vietsourcing, tầng 11, Tòa nhà MB, 538 CMT8, Phường 11 Quận 3 (Gần CV Lê Thị Riêng)

Thời gian: 8h00 sáng đến 20h30 tối (thứ 2 đến thứ 7)

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY Hoặc email về: loan.webketoan@gmail.com gồm các thông tin:

 • Họ Tên học viên
 • SĐT
 • Khóa học
 • Ngày khai giảng khóa học
 • Đăng ký mấy suất

Để xem các khóa chuyên môn ngắn hạn khác anh / chị vui lòng truy cập:

Lịch khai giảng tại Hà Nội

Lịch khai giảng tại HCM

Trân Trọng!

 

 

Content Protection by DMCA.com