• Khóa học “Tiếng anh chuyên ngành Kế toán- tài chính”
  • Khóa học “Tiếng anh chuyên ngành Kế toán- tài chính”

  • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học:  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH Ngày khai giảng: 05/03/2018 Lịch học: Thời lượng: 42h Học phí gốc: 2.500.000/ 1 học viên Chính sách giảm học phí: Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn...