• Hội thảo cập nhật chính sách thuế tháng 3/2021
  • Hội thảo cập nhật chính sách thuế tháng 3/2021

  • Hơn một năm qua, tình hình kinh tế biến động mạnh do ảnh hưởng của covid 19. Giãn cách xã hội dài làm cho chúng ta có nhiều thời gian nhìn nhận lại bản thân và cuộc sống, nhiều người tiến bộ hơn, quyết tâm học tập rèn luyện thêm...