• Khoá học lập và thẩm định dự án đầu tư
  • Khoá học lập và thẩm định dự án đầu tư

  • Mục tiêu khóa học: Nếu bạn đang tìm kiếm một khóa học thẩm định đầu tư, một tài liệu hướng dẫn thực tế, bồi dưỡng hoặc để tăng cường sự hiểu biết hiện tại của bạn, chúng tôi thiết kế khóa học Kỹ thuật lập và thẩm định dự án đầu...