• Chủ động lấy sổ phụ ngân hàng trong 10 giây
  • Chủ động lấy sổ phụ ngân hàng trong 10 giây

  • Với người làm kế toán, Sổ phụ (sao kê) ngân hàng không còn là khái niệm xa lạ. Hàng tháng, kế toán viên sẽ lấy sổ phụ ở ngân hàng để đối chiếu với sổ chi tiết của công ty. Tần suất lấy sổ phụ có thể từ 1 đến...