• Luật Lao động 2019 – Những thay đổi cần lưu ý
  • Luật Lao động 2019 – Những thay đổi cần lưu ý

  • Bộ luật Lao động mới nhất sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sẽ thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành. So với Bộ Luật lao động (BLLĐ) hiện hành số 10/2012/QH13, Bộ Luật mới có rất nhiều thay đổi đáng chú ý. Đầu tiên là quy định "người lao động không...

  • Nhiều thay đổi từ ngày 1-5
  • Nhiều thay đổi từ ngày 1-5

  • Nghiêm cấm quấy rối tình dục, không được giữ giấy tờ tùy thân hoặc buộc người lao động đóng tiền thế chân… là những quy định mới kể từ ngày 1-5 Ngày 1-5, Bộ Luật Lao động (BLLĐ) sửa đổi được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa...