• 5 nội dung mới của Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14
  • 5 nội dung mới của Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14

  • Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 có một số nội dung thay đổi quan trọng. Dưới đây là 5 nội dung đáng chú ý nhất. 1. Mở rộng quyền của người nộp thuế Theo Điều 16...