• 5 nội dung mới của Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14
  • 5 nội dung mới của Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14

  • Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 có một số nội dung thay đổi quan trọng. Dưới đây là 5 nội dung đáng chú ý nhất. 1. Mở rộng quyền của người nộp thuế Theo Điều 16...

  • Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14
  • Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

  • Luật Quản lý thuế 2019 chính thức được thông qua ngày 13/6/2019 với một số nội dung nổi bật đáng chú ý như: 1 - Chính sách "khoanh nợ thuế", áp dụng cho các trường hợp, gồm: người nộp thuế đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự,...