Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

Đăng bởi: Phạm Hằng - Tuesday 02/07/2019 - 6137 lượt xem.

Luật Quản lý thuế 2019 chính thức được thông qua ngày 13/6/2019 với một số nội dung nổi bật đáng chú ý như:

1 – Chính sách “khoanh nợ thuế”, áp dụng cho các trường hợp, gồm: người nộp thuế đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự, đang làm thủ tục giải thể, đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh, bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

2 – Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thêm 01 tháng so với Luật Quản lý thuế 2006 (tức thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch)

Luật này có bổ sung chính sách “miễn thuế” cho cá nhân có số thuế TNCN phải nộp từ tiền lương, tiền công sau khi quyết toán không quá 50.000 đồng

3 – Quy định quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

4 – Đại lý thuế được bổ sung thêm chức năng cung cấp dịch vụ kế toán


 Ngoài việc cung cấp dịch vụ đại lý thuế đang thực hiện.Theo điểm c khoản 1 Điều 104 Luật Quản lý thuế 2019 bổ sung chức năng cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ cho đại lý thuế.

Còn rất nhiều nội dung quan trọng khác, mời các bạn xem chi tiết Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 tại:

tuvan.webketoan.vn

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

 

Diễn đàn Webketoan