• Nghỉ hưu vào năm 2019, mức lương tính thế nào?
  • Nghỉ hưu vào năm 2019, mức lương tính thế nào?

  • Chi tiết câu hỏi : Đến năm 2019 bố tôi tròn 60 tuổi và đóng BHXH được 22 năm. Vậy, bố tôi có được hưởng lương hưu không? Nếu được thì bao nhiêu % mức lương đóng bảo hiểm? Trả lời : Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như...