• Nguyễn Kim “kê khai sai” hay “trốn thuế”?
  • Nguyễn Kim “kê khai sai” hay “trốn thuế”?

  • Nguyễn Kim được biết đến là trung tâm mua sắm điện máy lớn tại VN, thời gian gần đây báo chí đưa tin “Nguyễn Kim trốn thuế cả trăm tỉ đồng” , lại có thông tin cho rằng “Nguyễn Kim kê khai sai chứ không trốn thuế”  làm mọi người...