• Nhà xưởng cho thuê có phải đóng lệ phí trước bạ?
  • Nhà xưởng cho thuê có phải đóng lệ phí trước bạ?

  • Theo quy định: Điều 3, Khoản 25 Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP Khoản 25 Điều 5 Thông tư 301/2016/TT-BTC Đối tượng được miễn lệ phí trước bạ: - Nhà xưởng của cơ sở sản xuất, bao gồm cả nhà bảo vệ, nhà điều hành, nhà để máy móc, thiết bị phục vụ...