• Những thủ thuật excel hữu ích dành cho dân văn phòng
  • Những thủ thuật excel hữu ích dành cho dân văn phòng

  • 1. Tự động điều chỉnh cột và hàng vừa khít - Hãy sử dụng AutoFit Row Height và AutoFit Column Width để tự động canh vừa kín giữa văn bản và các ô. 2. In theo tùy chọn - Chỉ in vị trí được chọn (bôi đen) Bước 1:  Chọn văn bản muốn in Bước 2:  Vào File/print và...