• Top 5 phần mềm ERP phổ biến nhất hiện nay
  • Top 5 phần mềm ERP phổ biến nhất hiện nay

  • Các phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp ngày càng gia tăng chóng mặt về số lượng cũng như phát triển đa dạng về chủng loại, chức năng. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn hệ thống ERP phù hợp nhất. Tại Việt Nam hiện nay...