• Lạm phát lối sống
  • Lạm phát lối sống

  • CHUYÊN ĐỀ II : QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN BÀI 15 : LẠM PHÁT LỐI SỐNG Lạm phát lối sống, hay còn gọi là Lifestyle Creep, là một thuật ngữ chỉ việc mức sống của một cá nhân được cải thiện do thu nhập của họ tăng lên và những thứ trước đây...