• Quy trình “thu nợ thuế” từ ngành thuế
  • Quy trình “thu nợ thuế” từ ngành thuế

  • Theo công văn 2411/TCT-QLN ngày 05/06/2017 Tổng cục thuế gởi đến các cục thuế, thì ngành thuế sẽ thực hiện biện pháp thu nợ như sau: - Đối với những doanh nghiệp có khoản tiền thuế nợ từ 1-30 ngày: Gọi điện thoại, nhắn tin và gửi thư điện tử cho...