Quy trình “thu nợ thuế” từ ngành thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 30/08/2017 - 5625 lượt xem.

Theo công văn 2411/TCT-QLN ngày 05/06/2017 Tổng cục thuế gởi đến các cục thuế, thì ngành thuế sẽ thực hiện biện pháp thu nợ như sau:

Đối với những doanh nghiệp có khoản tiền thuế nợ từ 1-30 ngày: Gọi điện thoại, nhắn tin và gửi thư điện tử cho chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thông báo về số tiền thuế nợ.

Đối với những doanh nghiệp có khoản tiền thuế nợ từ ngày thứ 31 trở lên:

Ban hành đầy đủ Thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gởi đến người nộp thuế. Trường hợp doanh nghiệp phản ánh việc thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp của cơ quan thuế không đúng thì trong thời gian chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp phản ánh, Cục trưởng cục thuế có trách nhiệm cử cán bộ đến doanh nghiệp thực hiện đối chiếu, xác định chính xác nợ thuế và cập nhật đầy đủ kết quả đối chiếu, điều chỉnh vào ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS).

Đối với những doanh nghiệp có khoản tiền nợ từ 91 – 120 ngày: Ban hành quyết định cưỡng chế trên hệ thống TMS bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp.

Đối với những doanh nghiệp có khoản tiền thuế nợ từ 121 ngày trở lên và đã ban hành Quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản nhưng Quyết định cưỡng chế đã hết hiệu lực (quá 30 ngày), doanh nghiệp chưa nộp hoặc chưa nộp đủ số tiền thuế nợ thì thực hiện ban hành Quyết định cưỡng chế trên hệ thống TMS bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Diễn đàn Webketoan