• Doanh nghiệp “quỵt” tiền lương NLĐ gần 2 tỷ đồng
  • Doanh nghiệp “quỵt” tiền lương NLĐ gần 2 tỷ đồng

  • Đã từng nhiều lần nghe nhiều doanh nghiệp "quỵt" tiền lương người lao động, nhưng chắc đây có thể hiếm hoi nhất, hơn 2 tỷ đồng tiền lương  :cry: ------- Người lao động bị thiệt thòi khi văn phòng đại diện công ty nước ngoài chây ì trong việc chi trả quyền...