• Quy định mới về quy trình sản xuất phần mềm
  • Quy định mới về quy trình sản xuất phần mềm

  • QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHẦN MỀM Ngày 03/07/2020 Bộ Thông tin Truyền thông đã ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/08/2020...