• Tổng hợp những lưu ý mới về thẻ BHYT trong năm 2017
  • Tổng hợp những lưu ý mới về thẻ BHYT trong năm 2017

  • 1/ Trên thẻ BHYT sẽ không thể hiện hạn sử dụng Thời hạn sử dụng trên thẻ BHYT sẽ không có “ đến ngày....” Công văn 3340/BHXH-ST: http://www.webketoan.vn/tu-ngay-01082017-sua-doi-mau-so-bhxh-va-the-bhyt.html [caption id="" align="aligncenter" width="547"]                                            ...