• Tổng kết Hành trình kiểm toán 2018
  • Tổng kết Hành trình kiểm toán 2018

  • Hành trình Kiểm toán 2018 là chương trình được tổ chức bởi Câu lạc bộ Kế toán Kiểm toán viên tương lai Đại học Ngoại thương CFAA. Đồng hành cùng chương trình là các nhà bảo trợ chuyên môn: Khoa Kế toán – Kiểm toán trường Đại học Ngoại thương,...