• Tra cứu quá trình tham gia BHXH của người lao động trên toàn quốc
  • Tra cứu quá trình tham gia BHXH của người lao động trên toàn quốc

  • Hiện nay, Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội của BHXH Việt Nam đã hỗ trợ tra cứu quá trình tham gia BHXH của Người lao động trên toàn quốc. NLĐ có thể truy cập https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx để tra cứu quá trình đóng của mình. Ví dụ: Kết quả tra cứu: Nguồn: Phan Tuấn Nam - BĐH...