• Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09/2018
  • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09/2018

  • Vừa qua, kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 09 năm 2018, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 09...