Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09/2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 06/09/2018 - 3532 lượt xem.

Vừa qua, kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 09 năm 2018, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 09 năm 2018 là 1 USD = 22.680 đồng (tăng 32 đồng so với tỷ giá tháng 8/2018 (22.648 đồng/USD, Thông báo số 3687/TB-KBNN ngày 31/7/2018)

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 09 năm 2018 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

– Quy đổi và hạch toán thu chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.

– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Tải thông báo: Tại đây

 

 

Diễn đàn Webketoan