• Chương trình đào tạo Combo Excel nâng cao
  • Chương trình đào tạo Combo Excel nâng cao

  • XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ LẬP BÁO CÁO DASHBOARD Chương trình đào tạo Excel nâng cao của UniTrain bao gồm 14 buổi (35 giờ) với nội dung 100% thực hành giải quyết các tình huống thực tế. MỤC TIÊU Các khóa học Excel nâng cao tại UniTrain giúp học viên thao tác xử...