• Vẫn lạm dụng bản sao chứng thực
  • Vẫn lạm dụng bản sao chứng thực

  • Nhiều cơ quan vẫn đòi hỏi trái luật như thời hạn bản sao dưới sáu tháng, phải nộp bản sao y mà không chịu đối chiếu bản chính ngay tại chỗ. Sở Tư pháp TP.HCM vừa tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nhận diện giấy tờ giả và các...