• CUỘC THI TAXPERT 2023 CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN VÒNG 1: APTITUDE TESTS
  • CUỘC THI TAXPERT 2023 CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN VÒNG 1: APTITUDE TESTS

  • [BREAKING NEWS] CUỘC THI TAXPERT 2023 CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN VÒNG 1: APTITUDE TESTS Đăng ký tham gia ngay tại: https://bom.so/IHky4d Hạn đăng ký: 12h ngày 26/05/2023 ---------------------------------- Cuộc thi TaXpert 2023 lần đầu tiên được tổ chức với mong muốn mở ra những cơ hội giao lưu, học hỏi cho...