• Danh mục hàng hóa mới bị cấm xuất khẩu, nhập khẩu
  • Danh mục hàng hóa mới bị cấm xuất khẩu, nhập khẩu

  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2018/NĐ-CP Nghị định này quy định chi Tiết một số Điều của Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về: - Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất;...